آخرین خبرها و حاشیه های والیبال
ads

مدت امامت و تعداد فرزندان امام رضا

مدت امامت امام رضا

مدت امامت و تعداد فرزندان امام رضا

در تعداد و اسامی فرزندان امام رضا علیه السلام اختلاف است، گروهی آنها را پنج تن پسر و یک دختر نوشته اند، به نامهای محمد قانع ، حسن، جعفر، ابراهیم ، حسین، عایشه

سبط بن جوزی در تذکره الخواص، پسران حضرت ر اچهار تن، که با حذف حسین، به شرحی که ذکر شده نام برده است، اما شیخ مفید (ره) بر این است، که امام هشتم علیه السلام را فرزندی جز امام محمد جواد علیه السلام نبوده است و ابن شهر آشوب و طبرسی در اعلام الوری، نیز بر همین اعتقاد می باشند، و آنچه از نظر ما محقق است این است که امام هشتم علیه السلام فرزندی جز امام محمد جواد علیه السلام نداشته اند و آنچه غیر از این گفته شده، به ثبوت نرسیده است و خداوند به حقیقت حال داناتر است.

مدت امامت امام رضا علیه السلام ۲۰ سال می باشد.

منبع: مدت امامت  و تعداد فرزندان امام رضا

مدت امامت و تعداد فرزندان امام رضا

ادامه مطلب
تاریخ ارسال : ۱۹ام آذر ۱۳۹۰
بازدید : 223 بازدید
سایر صفحات
مطالب روز والیبال