به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، شهرام عظیمی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون والیبال، اظهار داشت: آئین‌نامه اجرائی و انضباطی برای تمامی موضوعات فنی و انضباطی برگزاری رویدادهای سال جاری است.

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این آئین‌نامه، تبدیل برخی فاکتورها که هر ساله نیاز به تغییر داشت، به فاکتورهایی بر اساس قوانین جاری و روز کشور است و دیگر نیاز به تغییرات در آئین‌نامه در هر سال وجود ندارد.

سرپرست کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال ادامه داد: آئین‌نامه اجرائی و انضباطی مسابقات سال ۹۹ در هفت ماده و ۶ تبصره تدوین شده است.