آخرین خبرها و حاشیه های والیبال
ads

پایان رقابت های روز هشتم جام جهانی

پایان رقابت های روز هشتم جام جهانی

تیم ملی والیبال کشورمان امروز دیدار حساسی را برابر ژاپن برگزار کرد که در پایان مصافی پایاپای و تماشایی با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست داد.

 

* نتایج کامل دیدارهای روز هشتم لیگ جهانی به شرح زیر است:

 شماره  تاریخ  تیم ها  نتیجه مجموع نتایج ست ها  مجموع پوئن
یک دو سه چهار پنج
۴۳ ۹۴/۰۶/۲۷ آمریکا – تونس ۰-۳ ۱۴-۲۵ ۱۹-۲۵ ۲۷-۲۹ ۶۰-۷۹
۴۴ ۹۴/۰۶/۲۷ روسیه – مصر ۰-۳ ۲۰-۲۵ ۲۴-۲۶ ۱۸-۲۵ ۶۲-۷۶
۴۵ ۹۴/۰۶/۲۷ ونزوئلا – ایتالیا ۳-۰ ۲۵-۱۶ ۲۵-۲۲ ۲۵-۱۸ ۷۵-۵۶
۵۶ ۹۴/۰۶/۲۷ آرژانتین – کانادا ۱-۳ ۲۱-۲۵ ۲۵-۲۳ ۲۷-۲۹ ۲۲-۲۵ ۹۲-۱۰۵
۴۷ ۹۴/۰۶/۲۷ ژاپن – ایران ۳-۲ ۲۲-۲۵ ۲۳-۲۵ ۲۵-۱۸ ۲۵-۲۱ ۱۵-۱۲ ۱۱۰-۱۰۱
۴۸ ۹۴/۰۶/۲۷ استرالیا – لهستان ۳-۰ ۲۵-۱۳ ۲۵-۲۲ ۲۵-۱۷ ۵۴-۷۵

 

* رده بندی تیم ها در پایان روز هشتم به قرار زیر می باشد:

رتبه تیم امتیاز بازی جزئیات نتایج ست ها امتیاز ها
برده باخته ۳-۰ ۳-۱ ۳-۲ ۲-۳ ۱-۳ ۰-۳ برده باخته میانگین برده باخته میانگین
۱ United States of America(USA)آمریکا ۲۴ ۸ ۰ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲ ۱۲٫۰۰۰ ۶۴۹ ۵۰۴ ۱٫۲۸۷
۲ Polandلهستان ۲۳ ۸ ۰ ۳ ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۶ ۴٫۰۰۰ ۷۲۸ ۶۱۳ ۱٫۱۸۷
۳ Russian Federationروسیه ۲۱ ۷ ۱ ۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲۲ ۴ ۵٫۵۰۰ ۶۵۱ ۵۴۱ ۱٫۲۰۳
۴ Italyایتالیا ۲۱ ۷ ۱ ۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲۱ ۵ ۴٫۲۰۰ ۶۳۶ ۵۲۸ ۱٫۲۰۴
۵ Argentinaآرژانتین ۱۷ ۶ ۲ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲۰ ۱۰ ۲٫۰۰۰ ۷۱۸ ۶۵۵ ۱٫۰۹۶
۶ japanژاپن ۱۵ ۵ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۸ ۱۲ ۱٫۵۰۰ ۶۶۹ ۶۴۴ ۱٫۰۳۸
۷ Iranایران ۹ ۳ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱۳ ۱۸ ۰٫۷۲۲ ۶۸۴ ۶۸۲ ۱٫۰۰۲
۸ Canadaکانادا ۴ ۲ ۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳ ۳ ۹ ۲۲ ۰٫۴۰۹ ۶۵۶ ۷۴۶ ۰٫۸۷۹
۹ Venezuelaونزوئلا ۳ ۱ ۷ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۶ ۲۳ ۰٫۲۶۰ ۵۸۸ ۷۱۴ ۰٫۸۲۳
۱۰ Australiaاسترالیا ۳ ۱ ۷ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵ ۶ ۲۳ ۰٫۲۶۰ ۵۸۰ ۷۱۵ ۰٫۸۱۱
۱۱ Egyptمصر ۳ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۴ ۷ ۲۴ ۰٫۲۹۱ ۶۳۱ ۷۲۱ ۰٫۸۷۵
۱۲ Tunisiaتونس ۱ ۰ ۸ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۶ ۳ ۲۴ ۰٫۱۲۵ ۵۳۶ ۶۶۳ ۰٫۸۰۸

 

پایان رقابت های روز هشتم جام جهانی
رقابت تیم های شرکت کننده در سیزدهمین دوره جام جهانی امروز با ۶ دیدار در دو شهر تویوما و اوساکا پیگیری شد و تیم های آمریکا، روسیه، ایتالیا، آرژانتین، لهستان و ایران در این دیدارها به پیروزی رسیدند.

 

تاریخ ارسال : ۲۸ام شهریور ۱۳۹۴
بازدید : 1094 بازدید

نظرات کاربران

مطالب روز والیبال