آخرین خبرها و حاشیه های والیبال
ads

اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال ۹۳

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال ۹۳

 

اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو

* پاسور ها :

– شبنم علیخانی و مریم کامیابی

 

* دریافت کننده قدرتی :

– معصومه انگوتی،فاطمه ایخانی ، مهدیه خواجه کلایی ، مهتاب رحمانی ،فرزانه زارعی ، نجمه عابدیان ، زینب گیوه و فاطمه احمدی

 

* سرعتی :

– نیلوفر ابراهیمی ، سودابه باقر پور ، نیلوفر حجتی ، فرنوش شیخی ، فاطمه سفری و شکوفه صفری

 

* قطر پاسور :

– مائهده اسکندری ، و مائده برهانی

 

* لیبرو :

– نگار کیانی

اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو

مرجع والیبال ایران – vollyball.ir

 

اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,بازیکن زن والیبالاسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfdاسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,لیبرو والیبال بانوان,پاسورهای انتخابی ۹۳,قطر پاسور والیبال بانوان,دریافت کنندگان والیبال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی,اسامی منتخب اردوی تیم ملی بانوان,اسامی تیم ملی بزرگسال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن منتخب تیم والیبال بزرگسالان دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی والیبال,اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,بازیکن زن والیبالاسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,لیبرو والیبال بانوان,پاسورهای انتخابی ۹۳,قطر پاسور والیبال بانوان,دریافت کنندگان والیبال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی,اسامی منتخب اردوی تیم ملی بانوان,اسامی تیم ملی بزرگسال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن منتخب تیم والیبال بزرگسالان دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی والیبال,اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,بازیکن زن والیبالاسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,لیبرو والیبال بانوان,پاسورهای انتخابی ۹۳,قطر پاسور والیبال بانوان,دریافت کنندگان والیبال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی,اسامی منتخب اردوی تیم ملی بانوان,اسامی تیم ملی بزرگسال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن منتخب تیم والیبال بزرگسالان دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی والیبال,اسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,بازیکن زن والیبالاسامی ۱۹ بازیکن زن دعوت شده به اردو,hshld hkjohfd,اعضای تیم ملی بانوان,اسامی تیم زنان,اسامی تیم والیبال بانوان,بازیکنان زن والیبال,اسامی سرعتی زنان والیبال,لیبرو والیبال بانوان,پاسورهای انتخابی ۹۳,قطر پاسور والیبال بانوان,دریافت کنندگان والیبال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی,اسامی منتخب اردوی تیم ملی بانوان,اسامی تیم ملی بزرگسال بانوان,اسامی ۱۹ بازیکن منتخب تیم والیبال بزرگسالان دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی والیبال,

تاریخ ارسال : ۳۰ام بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 10368 بازدید

نظرات کاربران

مطالب روز والیبال